Hőszivattyú

A hőszivattyú technológia a levegőből vagy földből nyert energia felhasználásán alapul. A hőszivattyú rendszer környezetbarát módon állítja elő a hőenergiát, mely a fűtéshez vagy a melegvíz előállításához szükséges. A hőszivattyú kitűnő hatásfokú, gazdaságos és környezetkímélő alternatíva a fűtésre.

 

Energiatakarékos, költséghatékony, a jövőben is biztos és környezetkímélő – ezek a lényeges értékek, amivel egy modern és szakszerűen telepített hőszivattyú kitüntet. Fűtésre, hűtésre és használati melegvíz előállításra használható hőszivattyúk meghatározó előnyöket kínálnak. A rendszer nagyon egyszerű: a hőszivattyú a környezet hőjét használja fel, ami a természetes hőforrásokban, levegőben, vízben és földhőben tárolódik. Ennek a környezeti energiának a legnagyobb része napenergiából származik kisebb része a föld belső hője. Ezek a megújuló energiák magasabb szintű kiforrott technológiát igényelnek és fűtési illetve hűtési célra alkalmazhatók.

 

Hőnyerés a természetből

hoszivattyus rendszer A hőszivattyú funkciómódjainak alapja a környezet, - a levegő,talajvíz és föld – megújuló energiaforrásokból vonja el a hőt és ezt továbbítja a fűtési rendszerbe. A mindenkori hőnyerő közeg, ahonnan kinyerjük a hőenergiát, meghatározza hőszivattyú fajtáját.

Melyik hőszivattyús rendszerhez illenek legjobban a helyi viszonyok? A Hajdú Energia Kft. műszaki tanácsadói tisztázzák a hőnyerő közeg helyi lehetőségeit. Azonkívül felmérik az épület alapterületét, fajtáját, méretét és a hőtechnikáját, a hőleadó oldal fajtáját és munkahőmérsékletét, mivel ezek meghatározó szerepet játszanak a rendszer működésében.

Tipp: A legnagyobb hőmérsékletűhőnyerő közeggel érhető el a legjobb jósági fok, ezzel a legalacsonyabb fűtési költség.

 

 

 

A GEO Tarifáról röviden

Miről is van szó?

A területileg illetékes áramszolgáltatók a hőszivattyús rendszerek működtetésének támogatására 2009. április 1-től kínálja az un. GEO tarifát, mely ügyfeleik számára kedvező árú villamos energiaszolgáltatást biztosít. A GEO egytarifás, különmért, vezérelt tarifa. Naponta legalább 20 óra fűtési időt nyújt a hőszivattyú számára úgy, hogy a fűtési megszakítás nem lehet több 2 óránál, és két megszakítás között minimálisan 2 óra bekapcsolási idő áll rendelkezésre. Ezzel a hőszivattyús rendszer megfelelő mennyiségű villamos energia betáplálást kap az üzemeléshez.

Kiknek ajánljuk: A tarifát lakossági ügyfelek, továbbá a 3x63 Ampert (39 kW) meg nem haladó névleges csatlakozási értékkel rendelkező üzleti ügyfelek és közintézmények igényelhetik meglévő, illetve új hőszivattyús rendszerek villamos energiaellátásához.


Díjszabás: A GEO tarifa bruttó végfelhasználói díja
  • bruttó 31,56 Ft a lakossági ügyfelek számára
    illetve bruttó 31,92 Ft a nem lakossági, valamint közintézményi ügyfelek számára.
Az igénylés feltételei: A tarifát az egyetemes szolgáltatásra jogosult fogyasztók igényelhetik az  EON szolgáltatási területén. A kedvezményes tarifa kizárólag a hőszivattyú berendezés villamos energia ellátására használható. A hőszivattyú bekötését a vezérelt elosztó hálózati áramkörre állandó jelleggel rögzített módon, nem dugaszolhatóan kell elvégezni.

Kiépítés

A villamos hálózat kiépítése meglévő hőszivattyúhoz:

A belső hálózat kialakítása alapvetően megegyezik a vezérelt bekapcsolásnál alkalmazott eljárásmóddal. A nyomvonal kialakításánál ügyelni kell arra, hogy ne legyen kötés a csatlakozóvezetékben. Minimálisan alkalmazható 4mm2 keresztmetszetű rézvezető, 20mm2 védőcsőben, ill. a terhelésnek megfelelő méretezés szerint.

 

Csatlakozás kialakítása: A leágazás végpontján plombázható elosztót kell elhelyezni, melyről a hőszivattyú villamos ellátása történik. Az elosztó villamos csatlakozása bontatlanul, mereven, nem a dugaszolóaljzaton keresztül történik. A hőszivattyú villamos ellátását szolgáló tápvezeték kialakítását a szolgáltató ellenőrzi.

Meglévő vezérelt mérés esetén nincs szükség új bekapcsolásra, elégséges a vezérlő berendezés cseréje, ill. az előírásoknak megfelelő csatlakozó vezeték kiépítése.

Az EON által minősített villamos kivitelezőnek nyilatkoznia kell, hogy az előírt műszaki feltételeknek megfelel a meglévő belső hálózat.

A tarifa igénylésekor elsősorban az eredeti „hőszivattyús” kivitelezőt kell megkeresni, aki elvégzi a szükséges átalakításokat, és elkészíti a szükséges dokumentációt.

Az üzembe helyezett hőszivattyúnak rendelkeznie kell CE vagy EUROVENT minősítéssel, vagy ezekkel egyenértékű külföldi tesztcentrum igazolással. Amennyiben nincs hiteles minősítés, ezt a külföldi tesztcentrumokban, vagy a hazai TÜV Rheinhard Gépész Műszaki csoportnál lehet pótolni.

 

 

árajánlat