Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
(vp-6-7.4.1.1-16)

 

A pályázati kiírás értelmében lehetőség nyílik, a meghatározott települések, közösségi épületeinek energetikai korszerűsítésére, illetve megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztésekre.

 

Keretösszeg: 26,9 milliárd Ft

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 28. napjától van lehetőség, időszakonként.

 

A támogatás mértéke maximum 95%.

 

A pályázati kiírásban megfoglamazott célterületek:
 • 1. célterület: az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energiaforrások használata (maximum 50 millió Ft – vissza nem térítendő)
 • 2. célterület: a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső rekonstrukciója és energetikai korszerűsítése (maximum 50 millió Ft – vissza nem térítendő)
 • 3. célterület: többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központok létrehozása, fejlesztése (maximum 30 millió Ft – vissza nem térítendő)
Önállóan támogatható tevékenységek:

1. célterület esetében:

 

   Energetikai korszerűsítés: 

 • épületek hőtechnikai adottságainak javítása
 • épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

   Megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés:

 • napkollektorok alkalmazása 
 • hőszivattyú alkalmazása
 • geotermikus energia hasznosítása
 • napelemek alkalmazása (hálózatra tápláló, vagy sziget üzemű)
 • brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése

2. célterület esetében:

 

   Településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása.

 

3. célterület esetében:

 

   Többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése.

 

A projekt területi korlátozása:

A beruházások megvalósítására az 1. és a 2. célterület esetében a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken, a 3. célterület esetében a vidéki térségekben található 1000 fő alatti településeken van lehetőség.

 

A támogatást igényelhetik:
 • Vidéki térségben működő települési önkormányzat, települési nemzetiségi önkormányzat, önkormányzati társulás, nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.
 • Vidéki térségben ingatlantulajdonnal vagy székhellyel, vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, egyházi jogi személy.

Ügyfeleink számára a pályázati dokumentáció elkészítésében segítünk.

Szaktanácsadással, ajánlat készítéssel, helyszíni felméréssel kapcsolatban keressen bennünket elérhetőségeinken!

 

További információkat, ill. a támogatásban érintett települések listáját megtalálhatja ide kattintva!